Over HMA

Over HMA

De Heads of Medicines Agencies (HMA) is een netwerk van de hoofden van de nationale bevoegde autoriteiten (National Competent Authorities, NCA’s) die verantwoordelijk zijn voor de beoordeling van geneesmiddelen voor (dier)geneeskundig gebruik in de europese Economische Ruimte.

De HMA beheert samen met het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) en de Europese Commissie het Europese geneesmiddelregistratienetwerk en vormt een uniek model voor samenwerking en gedeeld werk met betrekking tot zowel wettelijk vereisten als vrijwillige regelgevende activiteiten.

De HMA wordt gecoördineerd en geleid door een Managementgroep en ondersteund door verschillende Werkgroepen, die zich bezighouden met specifieke verantwoordelijkheidsgebieden, en door een Permanent Secretariaat.

Hoofdactiviteiten

De HMA:

  • houdt zich bezig met belangrijke strategische thema’s voor het netwerk, zoals de uitwisseling van informatie, IT-ontwikkelingen en het delen van best practices
  • richt zich op de ontwikkeling, coördinatie en consistentie van het Europese geneesmiddelbeoordelingssysteem
  • zorgt in het hele netwerk voor het meest effectieve en efficiënte gebruik van middelen. Dit omvat het ontwikkelen van en toezicht houden op regelingen voor het delen van werk
  • coördineert wederzijdse erkenningsprocedures (MRP) en decentrale procedures (DCP).

HMA-leden steunen het netwerk door kwalitatief hoogstaande professionele en wetenschappelijke middelen te leveren aan alle onderdelen van de geneesmiddelbeoordeling, waaronder centrale, MRP-, DCP- en nationale en procedures.