O HMA-i

Međuvladino tijelo Heads of Medicines Agencies (HMA) mreža je ravnatelja nacionalnih nadležnih tijela odgovornih za reguliranje lijekova za primjenu kod ljudi i veterinarsko-medicinskih proizvoda u Europskom gospodarskom prostoru (EGP).
HMA surađuje s Europskom agencijom za lijekove (EMA) i Europskom komisijom (EK) u radu europske regulatorne mreže lijekova te je jedinstven model suradnje i podjele poslova u provođenju zakonski obvezujućih i dobrovoljnih regulatornih aktivnosti.

HMA koordinira i nadzire Upravljačka skupina, a podupire je više radnih skupina odgovornih za pojedina područja te Stalno tajništvo.

Glavne aktivnosti

Tijelo HMA

  • Bavi se pitanjima od ključne važnosti za europsku regulatornu mrežu lijekova, kao što su razmjena informacija, razvoj informatičke tehnologije i razmjena primjera dobre prakse
  • Usmjereno je na razvoj, koordinaciju i dosljednost europske regulatorne mreže lijekova
  • Osigurava najučinkovitiju i najuspješniju uporabu resursa diljem mreže, što uključuje razvoj i nadzor nad podjelom poslova
  • Koordinira postupke međusobnog odobravanja (MRP) i decentralizirane postupke (DCP) za davanje odobrenja za stavljanje u promet lijeka.

Agencije zemalja članica pružaju podršku mreži osiguravanjem visokostručnih i znanstvenih resursa u svim područjima regulative lijekova, uključujući centralizirane, MRP, DCP i nacionalne postupke davanja odobrenja.