Европейското икономическо пространство (ЕИП) включва три от четирите държави членки на Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия) и 28-те държави членки на Европейския съюз (ЕС). То е създадено на 1 януари 1994 г. след споразумение с Европейската общност (която вече се е превърнала в ЕС). Швейцария не е страна по споразумението за ЕИП, но има двустранни споразумения с ЕС. Държавите, които принадлежат към ЕИП са: Австрия, Белгия, България, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Лихтенщайн, Люксембург, Малта, Нидерландия, Норвегия, Обединено кралство, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Хърватия, Чешка република,  Швеция.