European Economic Area: Slovenian translation

Evropski gospodarski prostor (EGP) obsega tri od štirih držav članic Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA) (Islandijo, Lihtenštajn in Norveško) in 27 držav članic Evropske unije (EU). Ustanovljen je bil 1. januarja 1994 v skladu s sporazumom z Evropsko skupnostjo (ki je postala EU). Švica ni del sporazuma EGP, vendar ima dvostranski sporazum z EU. Države, ki spadajo v EGP so: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Hrvaška, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Madžarska, Islandija, Irska, Italija, Latvija, Liechtenstein, Litva, Luksemburg, Malta , Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Velika Britanija.