National Contacts

Slovenia

Name
Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke
Address
Slovenčeva ulica 22
Sl-1000 Ljubljana
Country
Slovenia
Phone
+ 386 8 2000 500
Fax
+ 386 8 2000 557
Email
info@jazmp.si
Website
www.jazmp.si